Privacy statement

Privacy & Disclaimer
Dit is de privacyverklaring van LED.nl, onderdeel van Proventa NL B.V. hierna ‘wij’ te noemen. De privacy van jou als klant en/of bezoeker staat hoog bij ons in het vaandel. Het hele systeem is ingericht in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we je uit op welke manier wij welke gegevens van je verwerken. 

Privacy contact
Voor vragen omtrent het AVG verwijs ik je naar onze contactpagina of mail ons info@led.nl. We werken alleen samen met partijen die zich strikt houden aan wet- en regelgeving omtrent het AVG.   

Beveiliging
Opslag en verwerking van persoonsgegevens is volledig conform AVG-reglement. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor stakeholders. Ook voor hen gelden exact dezelfde AVG-richtlijnen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Telefoonnummer

Waar kan ik deze gegevens zien?
Indien je een account hebt, heb je toegang tot de bovengenoemde gegevens (m.u.v. IP-adres). Ook kan het zijn dat deze gegevens op je factuur vermeld worden.

Waarom verwerkt LED.nl deze persoonsgegevens?

 • Om te kijken wie je bent (Vertrouwd of fraudeur?)
 • Om je bestellingen te kunnen verwerken en verzenden/afleveren
 • Om je op de hoogte te kunnen houden van informatie rondom je bestellingen of nieuwsactiviteiten.
 • Om je op de hoogte te houden van acties, aanbiedingen en beperkte kortingen.
 • Om je gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen, mits je toestemming voor gegeven hebt.
 • Ter verbetering van je surf- en winkelervaring 

Nieuwsbrieven

 • Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. We versturen met enige regelmaat nieuwsartikelen, blogs, nieuwe producten en/of diensten en meer. Afmelden kan eenvoudig onderaan elke nieuwsbrief.
 • Afmelden kan ook door een verzoek tot afmelding te versturen naar info@led.nl

Personalisatie surf-ervaring
Om je als bezoeker een gepersonaliseerde surfervaring te bieden op onze website, verzamelen wij gegevens met betrekking tot je surfgedrag, activiteiten van zowel ons als andere kanalen om je een prettige surfervaring te kunnen bieden. Op deze manier krijgen we meer inzicht in je interesse, waardoor we je een gepersonaliseerde surfervaring kunnen bieden.

Je mag ten alle tijden aan ons vragen om je gegevens volledig te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via de contactpagina of mail ons info@led.nl

Bijzondere verwerking persoonsgegevens: je geslacht
We verwerken een type bijzondere persoonsgegevens namelijk je geslacht. Dit doen wij om je met meneer of mevrouw te kunnen aanspreken. Mocht je je geslacht niet herkennen hierin, neem dan wederom contact met ons op. Inmiddels is het mailadres wel bekend he?

Rechten van betrokkene
De ene is welbekend met zijn rechten en plichten, de ander niet. Wij helpen je daarom toch aan je rechten met betrekking tot het AVG. 

Inzage verwerking informatie: je kunt inzien welke persoonsgegevens en welke bijzondere persoonsgegevens wij van jou verwerken.


Correctie persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Contacteer ons hiervoor via de mail of via het contactformulier, dan zullen wij je gegevens corrigeren.

Vergetelheid: je kunt een verzoek doen tot verwijdering van je persoonsgegevens. Het kan echter zijn dat we bepaalde gegevens noodgedwongen moeten bewaren.

Beperking: Je hebt de mogelijkheid om het verwerken van je persoonsgegevens door ons te laten beperken. Ook hiervoor verwijs ik je naar onze contactpagina.

Bezwaar: Heb je bezwaar dat wij je klantgegevens opslaan? Je kunt een bezwaar indienen via info@proventa.nl

Hoelang worden gegevens bewaard?
Gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard. Zeven jaar geldt vanaf laatste bezoek. Dit is vanwege de zevenjarige boekhoudplicht. Je gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Grondslagen en handelingen
Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, maar ook voor het personaliseren van je surf-ervaring op onze website. Tot slot kunnen wij sommige gegevens met jouw toestemming verwerken, zoals wanneer je een boek bij ons besteld hebt. 

Wat doen we niet met je gegevens?
Verkopen. Je gegevens zullen wij nooit aan derde partijen verkopen. Never, nooit.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van dienstverlening schakelen wij ook dienstverleners in. Dit noemen we verwerken en subverwerkers. Wij zorgen dat deze partijen handelen conform wet- en regelgeving omtrent het AVG.

Cookies
Ter verbetering van je ervaring maken wij gebruik van cookies. Hierover vind je meer op de cookiepagina.

Wijziging en uploaddatum verklaring:
Privacyverklaring LED.nl onderdeel van Proventa NL B.V. – Versie 1.0.1 | 01-08-2022